Revalidatie na Covid-19 (Corona)

Fysiotherapie Spine and Motion biedt gespecialiseerde revalidatie aan voor mensen die herstellende zijn van het Corona-virus (COVID-19). 

 

 Ik begeleid je in het herstel en onderhoud de contacten met jouw specialist en huisarts. Stapsgewijs breng ik de klachten in kaart en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden stel ik een zorgvuldig revalidatieprogramma op met realistische doelen. Het verbeteren van je belastbaarheid (zowel fysiek als welzijn) staat hierin voorop.

 

Betrouwbaar

Voldoe aan alle basiseisen om het vak fysiotherapie uit te mogen oefenen en blijf mij ontwikkelen door allerlei cursussen en opleidingen te volgen.

PERSOONLIJK

Zie een persoon als geheel, omdat de balans tussen fysieke en mentale belasting zeer belangrijk zijn voor een goed funtionerend lichaam.

Transparant

Houd van transparantie, dus open- en eerlijkheid staan voorop. Kan ik je niet (verder) helpen bij je klacht, dan verwijs ik je altijd naar een andere therapeut.