Huisreglement

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Spine and Motion een huisregels opgesteld die de veiligheid en kwaliteit waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak ga je hiermee akkoord. Je wordt verzocht om je aan dit reglement te houden.

Algemene huisregels

 • De openingstijden staan vermeld op de website.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer +31 6 24 97 99 44.
 • Daarnaast ben ik ook te bereiken via info@spineandmotion.nl. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met jou op.
 • Indien jouw gegevens wijzigen, dan verzoek ik je om dit door te geven aan mij.
 • Spine and Motion fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als je wilt weten of fysiotherapie binnen jouw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseer ik je om hiernaar te informeren bij jouw zorgverzekeraar. Indien je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit jouw eigen verantwoordelijkheid, je ontvangt in dit geval een particuliere nota van Spine and Motion fysiotherapie. Spine and Motion fysiotherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Spine and Motion fysiotherapie hanteert de tarieven die met jouw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien je niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer je geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarievenvan toepassing.
 • Je kunt jouw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Afspraken op maandag dienen vóór vrijdag 17.00 uur verplaatst of afgezegd te worden. Wanneer je jouw afspraak niet tijdig afzegt, moet ik deze bij jou in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door jouw verzekeraar vergoed. In dit geval wordt het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.
 • Om jouw behandeling(en) te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar kun je niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.
 • Het kan voorkomen dat ik de mogelijkheid bied om tijdens de eerste afspraak meteen te beginnen met de eerste behandeling. Er wordt dan een intake en behandeling bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Het is mogelijk om in overleg met mij een telefonisch consult in te plannen, een zogenaamde zitting op afstand. Dit is mogelijk als je niet naar de praktijk kunt komen. Deze zitting op afstand wordt ook gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar.
 • Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk, je kunt direct bij Spine and Motion fysiotherapie een afspraak maken.
 • Spine and Motion fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan jouw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Binnen mijn praktijk geldt: je dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij mij niet meer welkom zijn
 • Huisdieren zijn niet toegestaan om mee te nemen, behalve als je die wegens jouw handicap nodig hebt.
 • De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte waardoor jouw privacy gewaarborgd is.
 • Spine and Motion fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van mij of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Spine and Motion fysiotherapie streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Eerste afspraak

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij jouw gezondheidsklacht bestaat de eerste afspraak doorgaans uit een intake en direct een behandeling. Hiervoor worden daarom twee zittingen in rekening gebracht. Bij de intake neem je mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.

Hygiëne

Ik verwacht dat je als patiënt de hygiëneregels omtrent COVID -19 in acht neemt en ook zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 • We schudden geen handen.
 • Bij elke afspraak, ook bij de eerste afspraak (intake) neem je twee handdoeken mee. Neem je geen handdoeken mee, dan kan de behandeling helaas niet doorgaan.
 • Was je handen voor en na de afspraak.
 • Je mag geen andere personen meebrengen naar de afspraak.
 • Blijf zolang mogelijk buiten wachten en kom pas een paar minuten voor de behandeling naar de wachtruimte.
 • Bij griep of andere (ook milde) COVID-19 klachten kom je niet naar de praktijk.
 • Indien er mensen in je omgeving zijn die COVID-19 klachten vertonen, is het niet mogelijk om behandeld te worden.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Tijdens de behandeling proberen we het praten te beperken.
 • Hoest en nies in je elleboog.

Privacyverklaring

Spine and Motion fysiotherapie werkt met een privacyreglement, dit betekent dat jouw gegevens uitsluitend door mij worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacyreglement vindt je hier.

Klachtenreglement

Je mag erop rekenen dat ik mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop ik met je omga, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Ik stel het zeer op prijs al je jouw klacht eerst met mij bespreekt. In het uiterste geval kun je via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • De Geschillencommissie Zorg en Klachtenloket Zorg
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid